Akademia Przyszłości.

Opublikowany 2013/06/24

Akademia Przyszłości funkcjonuje w SP – 8 od listopada  2012 roku, zakwalifikowano 12 uczniów z klas IV – V do udziału w zajęciach.

Z uczniami indywidualnie pracuje raz w tygodniu 10 tutorów – wolontariuszy (studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej). Studenci ofiarują uczniom swój czas, kompetencje, pomagają im rozbudzać i rozwijać zainteresowania związane z edukacją szkolną, modelują pozytywne zachowania.

Cel:

 • Pomoc uczniom, którzy w wyniku długotrwałych niepowodzeń szkolnych przestali wierzyć we własne możliwości.

Imprezy, uroczystości, w których wzięli udział uczniowie (bezpłatnie):

 • Inauguracja Akademii  na Politechnice Rzeszowskiej połączona z pokazem karate i występami na deskorolkach (10.11.12)
 • Impreza Mikołajkowa w kościele Dominikanów (14.12.12)
 • Warsztaty dla dzieci z bankowości domowej  – jak oszczędzać ( 5.03.13)
 • Wyjście do banku – jak działa giełda (12.03.13)
 • Warsztaty z ozdabiania pisanek metodą de coupage 25.03.13)
 •  Wręczenie pisanek starszym osobom z DPS przy ul. Sucharskiego  (26.03.13)
 •  Dzień dziecka współorganizowany z Bankiem Pekao S.A (5.06.13)
  •  Gala Sukcesów zorganizowana w Instytucie Muzyki przy ul. Dąbrowskiego ( 23.06.13)

Efekty:

 • Podniesienie motywacji do uczenia się,
 • Wzrost umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Wzrost wiary we własne siły, możliwość doświadczenia sukcesu,
 • Zmniejszenie zagrożenia drugorocznością.